mirror every 24h from https://github.com/minetest/minetest_game

Uppdaterad 3 månader sedan

minetest_game 5.3.0 at https://github.com/minetest/minetest_game/releases/tag/5.3.0 or mirror

Uppdaterad 7 månader sedan

or mirror from : http://minetest.one/downloads/ (still missing)

Uppdaterad 7 månader sedan

Original from https://github.com/minetest/minetest_game

Uppdaterad 7 månader sedan

Personer